• Gwarancja oryginalnych produktów BMW
 • 21 dni na zwrot
 • Największy wybór produktów BMW w Polsce

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H. Smorawiński sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Obornickiej 235, Poznań (60-650), KRS: 0000724623, NIP: 7780000107, REGON: 00481984300000. Kontakt z Administratorem można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.bmw-smorawinski.pl lub adresu e-mail: iodo@bmw-smorawinski.pl.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: iodo@bmw-smorawinski.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie dla jak najlepszego dopasowania reklam i prezentowanych treści do Państwa indywidualnych potrzeb- do czasu cofnięcia wyrażonej zgody;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest/będzie stroną- na czas obowiązywania umowy;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności realizacji usług gwarancyjnych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi, realizacji uprawnień konsumenckich, zobowiązań podatkowych- do czasu zrealizowania obowiązków lub przedawnienia roszczeń;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz prowadzenia działań marketingowych promujących działalność Administratora, w tym z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów- do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty z grupy BMW AG z siedzibą w Monachium, w tym BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą ul. Wołoska 22A, Warszawa (02-675) oraz inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody, przed jej cofnięciem).
 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 8. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Technologie przechowujące i uzyskujące dostęp do informacji na Państwa urządzeniach końcowych (w szczególności przy wykorzystaniu plików cookies) pozwolą Administratorowi oceniać Państwa aktywność i na jej podstawie dopasowywać reklamy i prezentowane treści do Państwa indywidualnych preferencji. Więcej informacji na temat profilowania znajdą Państwo w Polityce Prywatności.
 9. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.
Gwarancja oryginalnych
produktów BMW
Największy wybór
produktów BMW w Polsce
21 dni na zwrot
Bezpieczne zakupy